Inrichting voormalige Schapenweide – leefgebied voor Zandhagedis en Hazelworm

In de winter van 2020 en 2021 heeft Knotters Natuurbeheer een voormalige schapenweide (bij de Ginkelse Heide Ede) ingericht als leefgebied voor reptielen, met name voor Zandhagedis en Hazelworm. De inrichting van dit gebied vond plaats zodat compensatiegebied wordt gecreëerd conform de verleende ontheffing wet natuurbescherming voor de woningbouw ontwikkeling van de Veluwse poort (voormalige kazerneterreinen).

Deze schapenweide was tijdens de Eerste Wereldoorlog in gebruik als moestuincomplex voor vluchtelingen vanuit België. Vanwege dit gebruik wordt de schapenwei in de volksmond ter plaatse ook nog wel ‘kruidentuin’ genoemd. Sporen van dit vroegere gebruik zijn niet terug te vinden, maar is wel zichtbaar door de aanwezigheid van een circa veertig centimeter dikke humeuse zandlaag (teeltlaag). Bij de inrichting van de schapenweide is de aanwezige teeltlaag weggeschraapt en verwerkt in een lage aardenwal rondom vier weiden, in na bootsing van raatakkers. De oorspronkelijke ondergrond is ongemoeid gelaten. Door de humeuse teeltlaag te verwerken in een aardenwal rondom de vier weiden, zijn schrale omstandigheden gecreëerd. Voor deze inrichting is gekozen om een geaccidenteerd gebied te ontwikkelen met veel structuurelementen en toekomstige structuurrijke vegetaties.

De raatakkers zijn een knipoog naar de zogenaamde ‘celtic fields’ waarvan in de omgeving van Ede  sporen te vinden zijn in het landschap (bronstijd). Binnen de schapenweide is een konijnenheuvel aangelegd die enigszins doet denken aan een paalgraf uit dezelfde periode. Maar, uitdrukkelijk is gekozen voor de bestemming van konijnenheuvel, omdat bij toekomstige vegetatieontwikkeling gestreefd wordt zo min mogelijk menselijk beheer toe te passen en begrazing plaats te laten vinden door Konijn. Bijkomend voordeel van Konijn is behalve begrazing ook het gegraaf, dat extra structuur in het terrein aanbrengt wat belangrijk is voor het openhouden van de bodem om zo voordelen te bieden aan reptielen.

De Konijnenheuvel is binnen driekwart jaar spontaan in gebruik genomen door Konijn.

De voormalige schapenweide is omrasterd om Wild zwijn buiten te houden, Wild Zwijn wroet de grond open en zal daarbij de nodige schade aan reptielen veroorzaken dan wel zich voeden met reptielen. Wild zwijn is hier een ongewenste gast.

De schapenweide zal extensief worden beheerd door verruiging tegen te gaan en verschraling na te streven zodat hei-schrale vegetatie / heide ontstaat.