(Invasieve) exoten

Knotters Natuurbeheer kan ondersteuning verlenen bij het bestrijden van (invasieve) exoten door.

– Het inventariseren van plangebied op aanwezigheid van (invasieve) exoten – Door het geven van toolboxmeetings aan medewerkers – Kan ecologische begeleiden geven tijdens het uitvoeren van werkzaamheden – Of kan kleinschalig specialistisch beheer ter plaatse voor u (laten) uitvoeren.

Bestrijding invasieve exoten [pb-city]
Bestrijding invasieve exoten [pb-city]

(Invasieve) exoten

Knotters Natuurbeheer kan ondersteuning verlenen bij het bestrijden van (invasieve) exoten door

– Het inventariseren van plangebied op aanwezigheid van (invasieve) exoten – Door het geven van toolboxmeetings aan medewerkers – Kan ecologische begeleiden geven tijdens het uitvoeren van werkzaamheden – Of kan kleinschalig specialistisch beheer ter plaatse voor u (laten) uitvoeren

Als ecoloog is Coen Knotters betrokken bij het verstrekken van adviezen aan opdrachtgevers over diverse kwetsbare of beschermde natuur zoals flora of fauna in of nabij bouw-, verbouw- of renovatielocaties. En stuit daarbij met regelmaat op kleine stukken kwetsbare natuur die met deze kleinschalige beheeraanpak wél behouden kunnen blijven en daarmee een natuurlijke toevoeging aan uw plannen kunnen vormen.

Bij (natuur)terrein van grotere omvang zoekt hij de samenwerking met gespecialiseerde aannemers.

Natuur Onderhoud voor Inheemse Fauna

Terreinen (weer) geschikt maken voor kwetsbare fauna door het toepassen van kleinschalig natuuronderhoud of het beheren van kleinschalige kwetsbare habitat voor specifieke fauna behoort zeker tot de mogelijkheden van Knotters Natuurbeheer. Wilt u een ven geschoond hebben van exotische fauna (schildpad of exotische vis) of ongewenst flora?
Door inzet van speciale apparatuur, kleding en beheer helpt Knotters Natuurbeheer de inheemse flora en fauna zich te herstellen.

Terreinen (weer) geschikt maken voor kwetsbare fauna door het toepassen van kleinschalig natuuronderhoud of het beheren van kleinschalige kwetsbare habitat voor specifieke fauna behoort zeker tot de mogelijkheden van Knotters Natuurbeheer. Wilt u een ven geschoond hebben van exotische fauna (schildpad of exotische vis) of ongewenst flora?
Door inzet van speciale apparatuur, kleding en beheer helpt Knotters Natuurbeheer de inheemse flora en fauna zich te herstellen.

Knotters Natuurbeheer werkt met elektrische apparatuur op accu en beoogt daarmee zomin mogelijke uitstoot. En draagt bij aan een gezonde natuur.

Gespecialiseerd in uw natuurbeheer en -onderhoud uitgevoerd met oog voor behoud van beschermde flora en fauna.